Dodo-Handgelenkschützer

Dodo-Handgelenkschützer.png
Dodo-Handgelenkschützer
Ffxiv-Doubleline.png

Armreif
Kategorie:Klassen
Stufe: 11 Ffxiv-Doubleline.png

Verteidigung: 8
Ffxiv-Doubleline.png

Zustand 100% Emotionale Bindung
Materia Synthese nicht möglich
Handwerker
Gerbericon.png
(Reparatur: ab Stufe 1 )
Material für Reparatur: Grad 2 Dunkelmaterie x 1

Englischer Name

Dodoskin Wristguard

Mögliche Farben

Dodo-Handgelenkschützer.png
Dodo-Handgelenkschützer.png

Makro Eingabe

/equip [R/L].Handg. "Dodo-Handgelenkschützer"

Markt Informationen

Bescheidener Maßschneiderhain (Gridania)
Bescheidenen Segeltuch-Revier (Limsa Lominsa)
Bescheidener Geckenbezirk (Ul'dah)

Beschaffung

Verkauft von 10 NPC

Name Preis Region
Eminne 4.928 Gil Ul'dah (6-6)
Ganelon 1.872 Gil Ul'dah (6-4)
Kyneburg 1.872 Gil Gridania (Zentrum)
Keaira 1.872 Gil Ul'dah (2-1)
Naih Khamazom 1.872 Gil Gridania (6-6)
Voyce 4.928 Gil Gridania (7-3)
D'bhonja Rhid 4.928 Gil Gridania (4-3)
Ulric 4.928 Gil Gridania (6-5)
Waebahct 1.872 Gil Limsa Lominsa (7-5)
Adri 4.928 Gil Limsa Lominsa (7-7)
Verwendung

Verwendet in 0 RezeptenSyntheserezepte

Gerbericon.png
Gerben (11)
Ffxiv-Doubleline2.png